Gastromekka

Kære gæst


Vigtig information om GDPR hos Gastromekka


Som følge af EU's persondataforordning, der trådte i kraft d. 25. maj 2018 er vi forpligtiget til, at oplyse vores gæster om, hvordan vi behandler, bruger, opbevarer og sletter persondata.


Vi er den dataansvarlige.


Gastromekka ApS,  Strøget 26A, 7430 Ikast, CVR. 41202025. Tlf. 41 105 106.


Generel information om behandling af dine personfølsomme oplysninger som gæst hos Gastromekka. Information om hvilke typer af persondata vi behandler og hvem der har adgang til persondata hos Gastromekka.


Gastromekka er som virksomhed dataansvarlig, og skal have indgået databehandleraftaler (på baggrund af EU´s  standard vedtagne aftale) med alle relevante databehandlere jf. den til en hver tid gældende databeskyttelseslovgivning (GDPR), herunder Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27 april 2016. ("Databeskyttelsesforordningen").


Hvilke persondata behandler vi?

Vi behandler alene persondata, der er relevant for, at kunne modtage bestillinger, reservere bord, fakturere og tilbyde og vedligeholde vores "nyhedsbrev" samt ved deltagelse i konkurrencer på sociale medier (hvis du har samtykket til). 

Du accepterer, at dine personoplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med denne persondatapolitik, for at vi kan følge vores legitime interesse i at komminikere med dig jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6.

Vi vil også behandle dine persondata, når du har givet samtykke hertil, eksempelvis for at kommunikere med dig om særlige tilbud og andre nyheder.

Persondata kan være (men ikke begrænset til): Navn, telefonnummer, adresse, CVR. nr og IP-adresser.


Jobansøgninger.

Vi opbevarer de oplysninger du har sendt til os i forbindelse med din jobansøgning. Hvis du har refereret til en tidligere arbejdsgiver, kan vi tillige indhente en udtalelse fra dem. Din jobansøgning, herunder personoplysninger vil blive opbevaret i op til 6 måneder fra den dag vi modtager ansøgningen.


Videregivelse af persondata, fortrolighed og opbevaring.

Dine personoplysninger, vil blive behandlet fortroligt og udelukkende med det formål, hvortil de er indsamlet. Videregivelse af persondata sker alene til databehandlere med hvem vi har databehandleraftaler, der er baseret på EU´s standard behandleraftale. Videregivelse af persondata sker alene via leverandører der arbejder med et højt sikkerhedsniveau jf. GDPR.


Opbevaringsperiode og sletning.

Persondataoplysninger kan vi opbevare så længe det anses for at være relevant for, og til stadighed nødvendig for driften. Vi opbevarer persondataoplysninger indtil dit samtykke tilbagekaldes, eller ikke har været anvendt af os i 1 år. 


Persondata som indgår i en daglig bogføring skal af administrator opbevares i 5 år jf. Bogføringsloven § 10 og § 14.


Du har til en hver tid ret til at få slettet, opdateret eller berigtiget de personoplysninger som vi har indsamlet om dig.

Personfølsomme oplysninger

LÆS MERE PÅ DATATILSYNETS HJEMMESIDE HER


GDPR